Content marketing van Red Bull

Content marketing is een vorm van marketing waarbij er op een aantrekkelijke manier aandacht wordt getrokken door een merk zonder direct het product of dienst aan te prijzen. Je onderzoekt hierbij naar welke informatie je doelgroep op zoek is en speelt in op deze behoefte met content die en een helpende hand aanbied en verband houdt met de aanschaf of gebruik van producten of diensten. Deze content wordt aangeboden via een marketingmix van online en offline middelen en social media. Het doel hiervan is om klanten aan te trekken en te binden om de stap te zetten deze te kopen.

Continue Reading

ZARA Nieuwsbrief

Voor het vak Marketing kregen wij de opdracht om een digitale nieuwsbrief voor winkelketen ZARA te maken. ZARA opent binnenkort het eerste filiaal in Zwolle, daar hoort natuurlijk een groot openingsfeest bij. Om de abonnees van de ZARA nieuwsbrief op de hoogte te stellen bedacht ik de onderstaande nieuwsbrief.

Continue Reading

Persona

Voor het vak marketing kregen wij als tweede opdracht om een merk te kiezen en hiervoor een persona (ook wel bekend als ijkpersoon) te schrijven. Ik koos het magazine Glamour en deed een korte research naar de doelgroep van Glamour en wat de interesses van de doelgroep zijn. Vervolgens schreef ik de onderstaande persona en maakte ik een collage van vijftien foto’s die de geschreven persona ondersteunen. Hierdoor krijg je een beter beeld van de persona.

Continue Reading

Advertorial

Voor het vak marketing kregen wij in de tweede les de opdracht om een advertorial aan de hand van het AIDA model te schrijven. We moesten een merk uitkiezen en hier een onderzoek naar doen. Aan de hand van deze uitkomsten schreven we en ontwierpen we een advertorial op A3 formaat.

Continue Reading