Strafrechtelijke procedure

De straffen die wij in Nederland kennen zijn vier verschillende straffen; een geldboete, een taakstraf, een hechtenis en een celstraf. Als een rechter tot één van deze strafopleggingen wilt komen moet hij wel iets kunnen verwijten. Als hij niets kan verwijten dan is de verdachte niet strafbaar.

Continue Reading

Strafrecht

Bij strafrecht gaat het over twee onderwerpen: strafvordering en strafdoelen. Strafrecht is een strafbepaling, dit houdt in wat er allemaal niet mag. Strafvordering is een procesrecht, hierbij zijn de regels hoe er tot opsporing, vervolging en berechting mag worden te komen. Strafdoelen zijn er om de maatschappelijke vrede te dienen. In het wetboek van strafrecht staat alleen wat je niet mag doen, niet wat je wel mag doen. Een voorbeeld hiervan is Artikel 310 uit het wetboek van strafrecht, hierin staat dat je niet mag stelen.

Continue Reading

Zorgboerderij Buitenplaats Vechterweerd

Zoals uit mijn vorige blog post is gebleken kregen wij de opdracht om een vlog te maken over een bepaald onderwerp. Dit onderwerp kreeg je door middel van een verrassingskaartje die je kon kiezen. Eigenlijk een soort van lootjes trekken alleen dan met onderwerpen voor vlogs. Ik kreeg het onderwerp zorgboerderij en met een beetje hulp van Pieter kwam ik in contact met zorgboerderij Buitenplaats Vechterweerd, waar ik op woensdagochtend 31 mei mijn vlog mocht gaan opnemen.

Continue Reading

La Musica Festival

Aan het begin van periode vier kregen wij de opdracht om een vlog te maken. We moesten kaartjes pakken met een onderwerp, ik kreeg uiteindelijk het onderwerp zorgboerderij. Omdat dit niet te regelen was in drie dagen heb ik besloten om zaterdag 20 mei te vloggen bij het La Musica Festival bij beachclub Klein Scheveningen in Lopikerkapel. Hier traden onder andere Freddy Moreira, F1rstman en Kris Kross Amsterdam op.

Continue Reading

Grondrechten

Grondrechten zijn onder te verdelen in twee onderdelen: klassieke grondrechten en sociale grondrechten. Klassieke grondrechten bestaan al heel lang, terwijl ze sociale grondrechten pas sinds de jaren 90 van de vorige eeuw in onze grondrecht gekomen zijn. Het onderscheidt tussen deze twee zit vooral in de manier waarop je naar de overheid kijkt.

Continue Reading

Persona

Voor het vak marketing kregen wij als tweede opdracht om een merk te kiezen en hiervoor een persona (ook wel bekend als ijkpersoon) te schrijven. Ik koos het magazine Glamour en deed een korte research naar de doelgroep van Glamour en wat de interesses van de doelgroep zijn. Vervolgens schreef ik de onderstaande persona en maakte ik een collage van vijftien foto’s die de geschreven persona ondersteunen. Hierdoor krijg je een beter beeld van de persona.

Continue Reading

LWP Podcast

We hebben alweer bijna de derde periode van het eerste jaar erop zitten, de periode die in het teken stond van radio en podcasts maken! We hebben Zwolse stemmen gemaakt, een podcast serie rondom de verkiezingen, en een podcast serie over een zelfgekozen bedrijf.

Continue Reading